Mẫu Hợp Đồng Thi Công Nội Thất Nhà Ở – Bước Điều Tiết Chất Lượng và Thời Gian

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Nội Thất Nhà Ở: Khi bạn quyết định tiến hành thi công nội thất cho ngôi nhà của mình, việc lập hợp đồng là một bước quan trọng để đảm bảo quá trình diễn ra trơn tru, chất lượng và đúng thời gian. Dưới đây là một mẫu hợp đồng thi công nội thất nhà ở, giúp bạn tạo ra sự hiểu biết và cam kết rõ ràng giữa bạn và nhà thầu.

Hợp Đồng Thiết Kế và Thi Công Nội Thất Nhà Ở:

Bên A (Chủ Nhà): [Tên chủ nhà]

Bên B (Nhà Thầu): [Tên nhà thầu]

Địa Chỉ Ngôi Nhà: [Địa chỉ chi tiết]

Thời Gian Dự Kiến Bắt Đầu: [Ngày bắt đầu]

Thời Gian Dự Kiến Hoàn Thành: [Ngày hoàn thành]

Phạm Vi Công Việc:

Bên B cam kết thực hiện thi công nội thất cho ngôi nhà tại địa chỉ đã nêu trên. Phạm vi công việc bao gồm:

Thiết kế nội thất theo yêu cầu và phong cách của bên A.

Cung cấp kế hoạch thi công chi tiết và danh sách vật liệu sử dụng.

Lắp đặt, hoàn thiện và bàn giao các công đoạn thi công theo tiến độ đã thống nhất.

Cam Kết Chất Lượng và Thời Gian:

Bên B cam kết thực hiện công việc với chất lượng tốt nhất và đảm bảo tuân thủ tiến độ đã thống nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc trễ hẹn, bên B sẽ thông báo cho bên A trước để cùng thống nhất giải pháp.

Thanh Toán:

Thanh Toán Tiền Đặt Cọc: [Số tiền và ngày thanh toán]

Thanh Toán Tiến Độ: [Số tiền và lịch trình thanh toán theo tiến độ]

Thanh Toán Khi Hoàn Thành: [Số tiền và điều kiện thanh toán khi công việc hoàn thành]

Hiểu Rõ và Đồng Ý:

Bằng việc ký tên dưới đây, cả bên A và bên B đều thể hiện sự hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và cam kết đã được nêu trong hợp đồng này.

Bên A (Chủ Nhà): [Chữ ký và ngày tháng]

Bên B (Nhà Thầu): [Chữ ký và ngày tháng]

Kết Luận:

Mẫu hợp đồng thi công nội thất nhà ở trên giúp bạn thiết lập một cơ sở vững chắc cho việc hợp tác trong việc thi công nội thất. Việc có một hợp đồng rõ ràng và chi tiết sẽ đảm bảo cả bên chủ nhà và nhà thầu có một cuộc hợp tác suôn sẻ, mang lại kết quả tốt nhất cho ngôi nhà của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *